Kring Online
Met vreugde kan ik u de geboorte van Kring Online aankondigen, het eerste Nederlandstalige digitale tijdschrift voor psychoanalyse, uitgegeven en verzorgd door de Kring voor Psychoanalyse van de New Lacanian School (NLS), de lacaniaanse werkgemeenschap die in 2002 werd opgericht als een geaffilieerde vereniging van de NLS die in Vlaanderen en Nederland actief is. De NLS is een van de zeven scholen binnen de World Assocation of Psychoanalysis (WAP).

Kring Online
zal zich op een snedige en toegankelijke wijze richten tot al wie geïnteresseerd is in de lacaniaanse psychoanalyse en benieuwd is naar hoe de Kring ertoe wil bijdragen dat de praktijk en de studie van de psychoanalyse zich, in overeenstemming met het door Jacques Lacan verstrekte onderwijs, verder blijven ontwikkelen.

Om deze doelstelling, die volledig in de lijn ligt van de objectieven van de
NLS en de WAP, te realiseren, stelt het Bureau van de Kring jaarlijks een activiteitenprogramma samen: studiedagen, stadsavonden, kartels, werkseminaries, onderzoeksateliers, et cetera. Kring Online zal net als zijn voorganger sKRIPtA over het werk in en rond de Kring getuigen. Zo zal u er een neerslag terugvinden van interventies die door leden of sympathisanten van de Kring binnen het kader van haar jaarprogramma gebracht werden. Daarnaast mag u zich verwachten aan teksten die buiten de Kring, maar niet volledig los van de Kring gebracht werden. In de werkgroepen bijvoorbeeld, die door leden van de Kring geanimeerd worden. Of in PPaK-Gent, het vormingsinstituut verbonden aan de Université Populaire Jacques Lacan (UPJL), waar zeven leden van de Kring en de NLS, aangesteld door Jacques-Alain Miller, op een toegankelijke wijze onderwijs verschaffen in de lacaniaanse psychoanalyse. Kring Online wil ook de nodige aandacht besteden aan die ruimere werkgemeenschap waartoe de Kring behoort en zal daarom geregeld teksten oppikken van collega’s uit de NLS en de WAP en deze naar het Nederlands vertalen.

Een andere opdracht van de
Kring bestaat eruit in de samenleving een plaats voor de psychoanalyse en haar ethiek te vrijwaren. Dit noopt haar ertoe zich regelmatig te mengen in maatschappelijke of politieke debatten. Bijvoorbeeld wanneer een Minister een Wetsontwerp ter regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen uitdenkt waarvan de onderliggende ideologie ingaat tegen de principes van de analytische praktijk. Kring Online wil deze politieke acties en de inzet ervan toelichten.


Het is in de lijn van deze politieke opdracht, die er ook in bestaat de overdracht op de psychoanalyse in Vlaanderen en Nederland te bevorderen, dat de oprichting van
Kring Online gezien kan worden. Met een digitale publicatie, in een tijd waarin het internet het voornaamste medium voor informatiedeling is geworden, wil de Kring tot de bevordering van die overdracht bijdragen. Bovendien heeft de digitalisering van dit tijdschrift als bijkomend voordeel dat de lezer sneller op de hoogte zal zijn van wat er in de Kring, de NLS en de WAP leeft.

Elk nummer van
Kring Online – u mag rekenen op minstens een drietal nummers per jaar – zal op de website van de Kring (www.kring-nls.org) gepubliceerd worden en daar gratis te downloaden zijn. Voor wie een lectuur op papier verkiest, is er gedacht aan een printvriendelijke versie.

Wilt u als eerste vernemen wanneer er een nieuwe uitgave is van
Kring Online? U kan de primeur op uw facebook muur ontvangen door de facebook pagina van de Kring (www.facebook.com/kringNLS) te liken. Of misschien verneemt u dit liever par mail? In dat geval kan u zich via de website van de Kring abonneren op de digitale nieuwsbrief KringNLSNu!.

Tot slot geeft de
Kring met dit digitale tijdschrift elkeen die de pertinentie van de lacaniaanse psychoanalyse onderkent, de kans om mee verantwoordelijk te zijn voor het uitdragen van deze onuitgegeven discipline. Wie dit wenst, kan vanaf zijn of haar smartphone, tablet of computer en met een eenvoudige klik Kring Online mee helpen verspreiden.


Namens het Bureau van de
Kring, dat met veel plezier dit nieuwe avontuur tegemoet treedt, wens ik u een verrassende kennismaking met Kring Online.
 

Nathalie Laceur, voorzitster van de Kring
 Gent, augustus 2016

Volg ons op

#