ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING
STUDIEDAG: OP MAAT VAN HET BUITENMAATSE

We openen het jaar in stijl in de Zebrastraat met een studiedag.

Argument: zie homepage

Tijdstip: donderdag 23 september, van 9u tot 17u

Locatie: ‘Zebrastraat’, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Inschrijving: de inschrijvingslink vindt u op onze website (homepage), op facebook en op KringNLSnu

Inkom: €75 / €35 voor leden Kring en studenten -26j

 
Lezingencyclus & Klinisch Seminarie: ‘DE ANGST TUSSEN GENOT & VERLANGEN'

In onze lezingencyclus en het daaraan gekoppelde klinisch seminarie, onderzoeken we hoe angst en onbehagen zich vandaag tonen in de kliniek en in de cultuur onder de noemer ‘De angst tussen genot en verlangen’.

We nodigen drie sprekers uit die een lezing brengen van deze problematiek. Na elke lezing volgt een klinisch seminarie, waarin we samen met de gastspreker een gevallenstudie bestuderen.

 

zaterdag 1 oktober 2022

14u30 tot 18u

Dominique Holvoet

Analyticus met praktijk (AME) in Doornik, lid van de NLS en de WAP.

 

zaterdag 4 februari 2023

15u tot 18u30

Virginie Leblanc

Analytica met Praktijk (AP) in Rijsel, lid van de ECF, het ACF CAPA en de WAP.

 

zaterdag 18 maart 2023

14u30 tot 18u

François Ansermet

Analyticus met Praktijk (AP) in Lausanne, lid van de ECF, de NLS en de WAP.

 

De lezingen en het klinisch seminarie worden in het Frans gebracht. De lezingen vinden plaats van 14u30 tot 16u30, het klinische luik gaat door in het Frans van 17u tot 18u. De namiddag met Virginie Leblanc gaat uitzonderlijk een half uur later van start. Niet-leden die bij het klinisch luik aanwezig wensen te zijn, dienen toestemming te vragen aan de voorzitter van de Kring omwille van de vertrouwelijkheid van het gepresenteerde materiaal.

 

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Kostprijs: 12€ / 6€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

 

 

ONDERZOEKSATELIER: 'DE INZET VAN DE ANGST'

Het onderzoeksatelier schrijft zich in binnen het thema van het werkjaar van de NLS. We bestuderen er hoe het hedendaagse onbehagen en angst zich manifesteert onder de dubbelzinnige titel “De inzet van de angst”, want we stellen ons de de dubbele vraag hoe we de angst kunnen hanteren in de kuur en wat er met de angst op het spel staat zowel voor de kliniek als de cultuur. De angst lokaliseren en gebruiken, ons erop oriënteren dus, dat is inderdaad van kapitaal belang om voeling te krijgen met het reële in de kuur en in de cultuur. Zonder die oriëntatie op de angst dreigen we te verdwalen in een moeras van betekenissen. 

Er zijn vier bijeenkomsten. Elke keer bestuderen we enkele belangrijke referentieteksten van Freud, Lacan, Miller en anderen. We kozen voor vier invalshoeken die elk een bepaald facet van de hedendaagse angst en het onbehagen belichten.

 

1. ANGST: GEEN AFFECT ZOALS DE ANDERE (woe 26 oktober)

     S. Freud College 32 “Angst en driftleven” (Werken 10)

     L. Vander Vennet Het affect bij Lacan (skripta 3)

     P. Monribot Vaarwel droefheid, de affecten op het einde van de analyse (iNWiT 4)

     Achtergrondtekst: S. Freud Remming, symptoom en angst (Werken 9)

 

2. ANGST: VAN HULPELOOSHEID NAAR TEKEN VAN VERLANGEN (woe 30 november)

      S. Freud Het onbehagen in de cultuur, hoofdstukken 4 en 5 (Werken 9)

     J. Lacan Les 12 uit Seminarie X “De angst, signaal van het reële” (iNWiT 1)

     J.-A. Miller Aan deze zijde van het verlangen (iNWiT 1)

 

3. ANGST, AL DAN NIET DOOR SYMPTOOM, GADGET OF FANTASME GECAPITONNEERD (woe 11 januari )

      S. Freud Het Unheimliche (Werken 8) J. Lacan De derde (iNWiT 13)

      E. Laurent Ontangsten? (iNWiT 1)

 

4. WEG VAN DE ANGST, WEG VAN DE LIEFDE (woe 1 mrt)

      S. Freud Over de zeer verbreide verlaging van het liefdeleven (Werken 5)

      J. Lacan Les 13 uit Seminarie X “Aforismen over de liefde” (iNWiT 1)

      A. Lysy Vrouwen en angst tussen genot en verlangen (iNWiT 1)

 

Het bureau van de Kring nodigde vier leden van de Kring uit om als plus-un een kartel te vormen. Stefanie Roux, Tom Lintacker, Junior Ingouf en Dries Dulsster gingen op onze uitnodiging in en zullen met hun kartel hun werk dat ze rond de teksten deden presenteren. De deelnemers in het publiek worden op hun beurt uitgenodigd om de teksten (al dan niet in kartel) voor te bereiden en deel te nemen aan de discussie tijdens het onderzoeksatelier. Wie kartelgenoten zoekt, kan zich uiteraard tot vice-voorzitter en kartelverantwoordelijke Joachim Cauwe wenden.

Het merendeel van de teksten kan u binnenkort terugvinden op de website van de Kring: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php

Tijdstip: vier woensdagavonden van 20u tot 22u (26 oktober 2022, 30 november 2022, 11 januari 2023 en 1 maart 2023)

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent Kostprijs: 10€ / 5€ voor studenten -26j, vrije toegang voor lede

Atelier lacaniaanse kliniek

Het bureau vroeg drie leden van de Kring om als plus-un een Atelier lacaniaanse kliniek vorm te geven. Dit jaar zullen drie thema’s aan bod komen: ‘Lacans gevalspresentaties’, ‘Melancholie’ en ‘Kunst en angst’. Het tekstmateriaal dat we als uitgangspunt voor het atelier nemen, zal nog via de nieuwsbrief worden aangekondigd. De geïnteresseerde deelnemers kunnen zich zo in het thema verdiepen en bijdragen tot de discussie.

Tijdstip: drie donderdagavonden van 20u tot 22u

       13 oktober 2022: ‘Lacans gevalspresentaties’ (geannuleerd)

       19 januari 2023: ‘Melancholie’

       11 mei 2023: ‘Kunst en angst’

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Kostprijs: 10€ / 5€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

Klinische conversatie

Voor de achtste maal organiseren de Kring en de ACF-Belgique samen een klinische conversatie. De externe gast en de titel van het evenement worden later op het jaar bekendgemaakt. Er zullen vier casussen worden voorgelegd: twee casussen van leden van de Kring en twee van leden van de ACF Belgique. De teksten worden vooraf in het Nederlands verspreid, de discussie zelf zal in het Frans gevoerd worden.

Tijdstip: Zaterdag 11 februari 2023 van 13u30 tot 18u

Locatie: lokaal te bepalen, Brussel

VOORBEREIDENDE AVOND ROND PIPOL: KLINIEK EN KRITIEK VAN HET PATRIARCHAAT

Elke twee jaar organiseert de EuroFederatie voor Psychoanalyse in Brussel een congres rond een thema dat zowel klinisch als politiek relevant is en het hedendaagse onbehagen interpreteert. Het thema deze keer is “Kliniek en kritiek van het patriarchaat”. Guy Poblome is de organisator van het congres. Ook in de Kring zullen we aandacht besteden aan dit thema. Wie interesse heeft om zelf iets te presenteren rond dit thema neemt contact op met het bureau. Dat kan een vraag zijn, een lectuur van een tekst, een eigen tekst. Hoe de avond verder zal worden ingevuld verneemt u via de nieuwsbrief.

Tijdstip: Maandag 27 maart 2023 van 20u tot 22u

Locatie: Buurthuis Prinsenhof, Zilverhof 34, 9000 Gent

SOIREE CARTEL (NIEUW!!)

Ben jij zelf aan het werk in kartel? Kruip dan in je pen en breng ons op de hoogte van wat jou heeft verwonderd, wat je aan het denken zette, wat je té interessant vindt om voor jezelf te houden. We mikken op korte bijdragen van maximaal 10 minuten. Per tekst is er ook wat ruimte voor discussie. Contacteer Joachim Cauwe bij interesse.

Tijdstip: donderdag 16 februari 2023 Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Kostprijs: 10€ / 5€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

enkel voor leden van de kring

Algemene vergadering

In aanwezigheid van Jean-Luc Monnier, lid van het Comité Exécutif van de NLS.

Tijdstip: zaterdag 3 december 2022, na ‘Verknopingen’ (Nouages) het tijdstip wordt later bepaald

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent


Activiteiten georganiseerd door de NLS
kartelwerking

Wat

Het kartel houdt in dat men in kleine groepjes (van 4, 5 of 6 deelnemers) samenwerkt rond teksten of gevalstudies; een plus-un heeft de taak te interveniëren wanneer het werk stokt en daagt de kartelleden uit om een kartelproduct te schrijven, een individuele uitwerking van een vraag of aspect dat doorheen de lectuur en het werk binnen het kartel naar voor is gekomen.

Waarom

Het kartel is een van de drie pijlers van de vorming van de analyticus, naast de eigen analyse en de controle van de eigen praktijk. Het is een cruciaal instrument om de psychoanalyse te blijven ondervragen en vorm te geven. De New Lacanian School is immers geen instelling die ‘de psychoanalyse onderwijst’, maar een werkgemeenschap waar de leden verantwoordelijkheid voor dragen.

Waarover

Het thema van de congressen van de NLS of de WAP kan een uitgangspunt bieden van waaruit een kartel wordt gevormd, maar uiteraard kan men ook los daarvan in kartel samenwerken. 

Dit jaar krijgt het congres van de NLS en dus 'Onbehagen en angst in de kliniek en in de cultuur' een centrale plaats in het programma. Het Bureau van de Kring nodigt dan ook iedereen uit om mee vorm te geven aan de voorbereiding van dat congres en in kartel dit thema uit te werken.
 
Er is de lezingencyclus onder de titel ‘De angst tussen genot en verlangen’, en er is het onderzoeksatelier onder de titel ‘De inzet van de angst’ waarin we teksten rond het congresthema lezen en dat fungeert op basis van kartels (zie hierboven). Er zijn ook een aantal basisteksten die onmisbaar zijn om met het thema aan de slag te gaan en die zeer geschikt zijn om in kartel te bestuderen. Dat kan bijvoorbeeld ook op de wijze van een ‘blitz-kartel’. Een voorlopig overzicht van deze aanbevolen literatuur vindt u op de website van de Kring: http:// www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php Deze lijst zal in de loop van het werkjaar worden aangevuld, dus houd onze website in het oog! Dit alles leidt ons naar het congres zelf, waar het werk van het hele jaar kan gedeeld worden. Op de laatste drie congressen werd ook expliciet aandacht besteed aan het presenteren van kartelproducten. Om dit werk mee voor te bereiden organiseert de Kring een ‘Soirée cartel’, waarin elkeen een product kan brengen – meer info: zie hierboven. Daarnaast bieden we aan iedereen die graag een bijdrage wenst te leveren — onder de vorm van een korte interventie tijdens het onderzoeksatelier, een bijdrage aan een discussie tijdens het atelier lacaniaanse kliniek, een kartelproduct dat u graag op ons congres wil brengen, ... — ruimschoots de plaats en de gelegenheid om langs te komen, te spreken, bij te dragen, te schrijven, te werken. Dat betekent dat we aan iedereen die graag een bijdrage wenst te leveren —  onder de vorm van een korte interventie tijdens het onderzoeksatelier, een bijdrage aan een discussie tijdens het atelier lacaniaanse kliniek, een kartelproduct dat u graag op ons congres wil brengen, ... — ruimschoots de plaats en de gelegenheid bieden om langs te komen, te spreken, bij te dragen, te schrijven, te werken.

 

Hoe

Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring en op de Facebookpagina een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail aan Joachim Cauwe, de kartelverantwoordelijke van de Kring, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen met anderen wenst te lezen. Ook zullen we van onze nieuwsbrief KringNLSNu! gebruik maken om deze berichten te verspreiden. 

De plus-un kan het kartel via de site van de NLS 'declareren'. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in het kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS: http://www.amp-nls.org. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden.

Om samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden, waarbij de uitwisseling via mail, chat of videogesprek verloopt. Dit is een uitgelezen kans om mensen van overal in de NLS (beter) te leren kennen. 

Contact en meer info: joachim.cauwe@gmail.com

 

We wensen jullie een boeiend karteljaar toe!

VRAAG VAN DE SCHOOL

Op 14 januari organiseert het Uitvoerend comité van de NLS een ‘Vraag van de School’. Deze zal online plaatsvinden, met voorafgaandelijke inschrijving.

Meer informatie volgt.

 

Congres van de NLS:
'ONBEHAGEN EN ANGST IN DE KLINIEK EN IN DE CULTUUR'

Het NLS-congres wordt dit jaar in Parijs georganiseerd. Het argument zal worden verspreid via de nieuwsbrief en zal worden opgenomen in KringOnline. Een literatuurlijst ter voorbereiding van het congres vindt u op onze website: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php

Tijdstip: zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023

Locatie: Parijs

Nouages - Verknopingen

Op initiatief van Daniel Roy, voorzitter van de NLS, organiseert het Uitvoerend Comité van de NLS ook dit jaar het seminarie ‘Verknopingen’ (Nouages) tussen de verschillende NLS-geledingen. Deze activiteit maakt deel uit van de voorbereiding van het NLS-congres. Dit jaar zal Jean-Luc Monnier (AME, Rennes) als lid van het Uitvoerend Comité aanwezig zijn om samen te werken rond een ‘Vraag van de School’. Het thema en de werkwijze zal door het bureau en het Uitvoerend Comité van de NLS voorbereid en vastgelegd worden. Daarnaast zijn er klinische bijdragen van Markus Zöchmeister (AP, verbonden met Initiative Vienna) en een lid van de Kring.

Tijdstip: zaterdag 3 december 2022 het tijdstip wordt later bepaald

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent Kostprijs: 12€ / 6€ studenten -26j, vrije toegang voor leden


Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring
 
Werkseminarie ‘School en passe’: “Hoe eindigen analyses? Paradoxen van de passe”

In de komende jaargang van het werkseminarie kiezen we voor een nieuwe werkmethode. We vragen de deelnemers zich in te schrijven en meteen te engageren voor een reeks bijeenkomsten waarin we - verantwoordelijken en deelnemers - ons gezamenlijk in een echt werk-seminarie zullen buigen over het recent verschenen boek van Jacques-Alain Miller, Comment finissent les analyses. Paradoxes de la passe. (Navarin Éditeur, Paris, 2022). Uiteraard zullen we niet het gehele boek kunnen lezen maar slechts enkele teksten. Deze lectuur zal ons gaandeweg terugvoeren naar fundamentele geschriften en seminaries van Jacques Lacan en andere auteurs. Het verloop, waar het ons allemaal heen zal leiden, zal gaandeweg vorm krijgen. Graag nodigen we elkeen die wenst deel te nemen uit zich in te schrijven, zich het boek aan te schaffen en er alvast wat in te grasduinen. Het moet toelaten op de eerste bijeenkomst met zijn allen een werkvorm uit te denken waarmee we aan de slag kunnen.

We komen samen in de Beiaardzaal van de Abt, Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent op vrijdagavond 14 oktober en 9 december 2022, 24 maart en 21 april 2023, telkens van 21 tot 23 uur.

De verantwoordelijken van het Werkseminarie School en Passe: Lieve Billiet (billietlieve@gmail.com), Geert Hoornaert (hoornaert.geert@telenet.be), Anne Lysy (annelysy.be@gmail.com), Glenn Strubbe (glenn.strubbe@gmail.com), Els Van Compernolle (e.vancompernolle@gmail.com), Luc Vander Vennet (luc.vdvennet@gmail.com).

 

Inschrijven: via de inschrijvingslink die via KringNLSnu zal worden verzonden of per mail aan Abe Geldhof (abe.geldhof@gmail.com). Kostprijs: 40€ / 20€ studenten -26j Overschrijven op rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse met vermelding “School en Passe“ gevolgd door uw naam. IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB).

 

 


ZADIG

La movida ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group) is een lacaniaans politiek netwerk dat door Jacques-Alain Miller werd opgericht als antwoord op de opkomst van extremistische politieke partijen overal in Europa. Dit flexibel netwerk, dat radicaal gedecentraliseerd is, streeft naar een aanwezigheid van de psychoanalyse in het politieke veld. Het belangrijkste principe dat het oriënteert is de afstand tot het meesterdiscours. Het gaat er dus niet om een politieke partij op te richten vanuit de psychoanalyse, wel om het dodelijke genot van de gangbare vertogen aan het licht te brengen en er een ander discours dat “de-massifiërend” en de-segregerend is, tegenover te plaatsen.

De initiatieven van ZADIG zijn regionaal, nationaal of internationaal en kunnen zowel lang op voorhand gepland zijn, als kort op de bal spelen.

Eens er een nieuwe actie op til is, verneemt u het via KringNLSNu!

Andere interessante initiatieven
 We willen ook wijzen op volgende initiatieven, die erop gericht zijn een inleiding te geven in de lacaniaanse psychoanalyse en die een breed publiek willen bereiken. 

De Oor-Zaak vzw organiseert inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek, met als inhoudelijke oriëntatie de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP. Daarnaast brengt ‘De Oor-Zaak’ jaarlijks een publicatie uit: Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur.

Voor meer info: http://www.deoorzaak.org/

Tijdstip: 6 donderdagavonden om 20u30

           27 oktober 2022

           24 november 2022

           26 januari 2023

           9 maart 2023

           27 april 2023

           25 mei 2023

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge

 

 

De lezingencyclus van Work in Progress vzw, een psychoanalytisch georiënteerd initiatief voor ondersteund wonen, is een initiatief om de psychoanalyse in freudiaans-lacaniaans perspectief beter bekend te maken bij een ruimer publiek.

Voor meer info: https://www.facebook.com/VZWWorkInProgress/ of www.Wipvzw.org

 

Tijdstip: 9 februari 2023 om 20u Locatie: PC De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke

Locatie: PC De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke

 

De Franstalige tegenhanger van het PPaK-Gent, de Section Clinique Bruxelles, organiseert inleidende lezingen in de psychoanalyse. Meer info via de website van de ACF-Belgique: http://www.ch-freudien-be.org/

Daar vindt u ook het volledige programma van de ACF-Belgique.

 

 

 


Evenementen in het ‘freudiaanse veld’ en elders in de WAP

52e Journées de l’ECF

‘Je suis ce que je dis’

https://journees.causefreudienne.org/

Tijdstip: zaterdag 19 - zondag 20 november 2022

Locatie: Parijs

 

 

Question d’École

zaterdag 21 januari 2022, Parijs

 

World Association of Psychoanalysis

Grandes Assises Virtuelles Internationales de l’AMP over ‘La femme n’existe pas’

Donderdag 31 maart tot zondag 3 april 2022

Rond dit congres zal ook in de Kring nog een voorbereidende avond worden georganiseerd met een gast.

 

Colloque Uforca

www.lacan-universite.fr

 

Conférences du Champ freudien à Bruxelles:

Tijdstip: 4 zaterdagen om 15u:

               15 oktober 2022

               10 december 2022

               14 januari 2023

               11 maart 2023

Locatie: Brussel

 

PIPOL congres

Tijdstip: zaterdag 1 - zondag 2 juli 2023

Locatie: Brussel 

Volg ons op

#