ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING

Onlangs verschenen twee publicaties bij de Kring: het zesde nummer van het tijdschrift via LACAN, ‘Dromen versus ontwaken. De interpretatie vandaag’ dat door hoofdredacteur Peter Decuyper werd verzorgd, en een vertaling van Jacques-Alain Millers Het bot van een kuur van de hand van Nathalie Laceur en Christel Van den Eeden. Het bureau van de Kring nodigt u van harte uit op een evenement rond beide publicaties, dat meteen de eerste bijeenkomst van het nieuwe werkjaar is.

Tijdstip: maandag 20 september, van 20u tot 22u

Locatie: Doxtudio, Dok-Noord 7/107, 9000 Gent

Inschrijving: er zal een inschrijvingslink worden verspreid via de website en KringNLSnu

Gratis toegang

 
Lezingencyclus & Klinisch Seminarie: ‘WAT NIET OPHOUDT ZICH TE HERHALEN'

In onze lezingencyclus en het daaraan gekoppelde klinisch seminarie, onderzoeken we het thema van de fixatie en de herhaling onder de noemer ‘Wat niet ophoudt zich te herhalen’.

We nodigen drie sprekers uit die een lezing brengen waarin ze verder ingaan op de verschillende dimensies waarin binnen een analyse de fixatie en de herhaling kunnen verschijnen.

Na elke lezing volgt een klinisch seminarie, waarin we samen met de gastspreker een gevallenstudie bestuderen.

zaterdag 25 september 2021 > Alfredo Zenoni  

Analyticus met praktijk (AME) in Brussel, lid van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP) , lesgever aan de Section clinique de Bruxelles.

 

Tijdstip:  lezing 14u30-16u00, klinisch seminarie 16u30-18u
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Kostprijs: 8€/5€ studenten -26j

 

zaterdag 12 februari 2022 > Véronique Voruz

Analytica Lid van de School (AME) in Parijs, lid van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP).

 

Tijdstip:  lezing 14u30-16u00, klinisch seminarie 16u30-18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

 

Kostprijs: 8€/5€ studenten -26j

 

zaterdag 23 april 2022 > Guy Poblome

Analyticus van de School (AE) in Doornik, van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP), lesgever aan de Section clinique de Mons.

 
 

Tijdstip:  lezing 14u30-16u00, klinisch seminarie 16u30-18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Kostprijs: 8€/5€ studenten -26j

 

 

 

 

 

 

 

ONDERZOEKSATELIER 'FIXATIEPUNTEN '

Het thema van het onderzoeksatelier schrijft zich in binnen het thema van het werkjaar van de NLS. We bestuderen dit werkjaar de herhaling en de fixatie. Het onderzoeksatelier vindt vier keer plaats. Elke bijeenkomst bestuderen we een tekst die verband houdt met het latere onderwijs van Lacan. We kozen voor vier invalshoeken die elk een bepaald facet van de articulatie tussen fixatie en herhaling belichten.

 1. Van ontcijferen naar vaststellen
 • Lacan - Tuché en automaton (via Lacan 6)
 • Miller- Overdracht, herhaling en seksueel reële (inwit 4)
 1. Fixatie als ethisch dilemma
 • Luc Vander Vennet - Van de driftfixatie naar het onstabiele evenwicht van het sinthoom (Kring Online 9)
 • Philippe Hellebois - Twee interpretaties (via Lacan 6)
 1. Omgaan met wat niet verandert 
 • Miller - Un corps qui se jouit ou Yad’lun (Quarto 127)
 • Sonia Chiriaco - Répétition, itération (Quarto 105)
 • Hélène Bonnaud - L’itération du symptôme, du UN de jouissance (Quarto 105)
 1. Voorbij de schok van het seksueel trauma geraken
 • Patricia Bosquin-Caroz - Traumatisme et vengeance (Quarto 127)
 • Clotilde Leguil - Céder n’est pas consentir (Quarto 127)
 • Alexandre Stevens - Du fantasme à la déchirure (Quarto 127)

Het bureau van de Kring nodigde vier leden van de Kring uit om als plus-un een kartel te vormen. Tom De Bois, Stijn Vanheule, Christel Van den Eeden en Glenn Strubbe gingen op onze uitnodiging in en zullen met hun kartel hun werk dat ze rond de teksten deden presenteren.

De deelnemers in het publiek worden op hun beurt uitgenodigd om de teksten (al dan niet in kartel) voor te bereiden en deel te nemen aan de discussie tijdens het onderzoeksatelier. Wie kartelgenoten zoekt, kan zich uiteraard tot vice-voorzitter en kartelverantwoordelijke Joachim Cauwe wenden.

Het merendeel van de teksten kan u terugvinden op de website van de Kring: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php

Tijdstip: vier woensdagavonden, van 20u tot 22u

6 oktober 2021, 12 januari 2022, 16 maart 2022 en 4 mei 2022

 

Locatie: KASK (eerste bijeenkomst in zaal Cirque, volgende drie in Masereelzaal), ingang: Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Kostprijs: 8€ / 5€ voor studenten -26j, vrije toegang voor leden

Atelier lacaniaanse kliniek

Dit jaar worden drie ateliers lacaniaanse kliniek georganiseerd waarin telkens een actueel klinisch thema wordt bestudeerd vanuit de vraag wat de lacaniaanse psychoanalyse daarover te zeggen heeft.

Dit jaar zullen drie thema’s aan bod komen: ‘Transgender’, ‘Toxicomanie en alcoholisme’ en ‘Het enigma van de misdaad’. We nodigen alle geïnteresseerden uit om kartel te vormen en zo actief mee te werken. Ook zonder kartel kunnen de bijeenkomsten uiteraard worden bijgewoond.

Het tekstmateriaal dat als uitgangspunt voor het atelier genomen zal worden, wordt voordien via de nieuwsbrief aangekondigd zodat de geïnteresseerde deelnemer zich in het thema kan verdiepen en zo bijdragen tot de discussie.

Tijdstip: drie maandagavonden, van 20u30 tot 22u30.

-        15 november 2021: ‘Transgender’ met Lieven Jonckheere

-        21 februari 2022: ‘Toxicomanie en alcoholisme’ met Jean-Marc Josson (voertaal: Frans)

-        16 mei 2022: ‘Het enigma van de misdaad’ met Joachim Cauwe en Vanessa Baetens

Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent

Kostprijs: 8€ / 5€ studenten -26j, vrije toegang voor leden

 

 

 

 

Klinische conversatie: 'TRAUMA EN FIXATIE'
Dupont

Voor de zevende maal organiseren de Kring en de ACF-Belgique samen een klinische conversatie. Deze keer zal Sonia Chiriaco de conversatie leiden. Vier casussen — twee casussen van leden van de Kring en twee van leden van de ACF-Belgique — zullen worden voorgelegd en besproken onder de noemer ‘Trauma en fixatie’.

De teksten worden vooraf in het Nederlands verspreid, de discussie zelf zal in het Frans gevoerd worden.

Tijdstip: Zaterdag 21 mei 2022

Locatie: NH Hotel, Boeveriestraat 2, 8000 Brugge

enkel voor leden van de kring

Algemene vergadering

in aanwezigheid van Ruzanna Hakobyan, lid van het Comité Exécutif van de NLS.

Tijdstip: zaterdag 11 december 2021, na ‘Verknopingen’ (Nouages), van 17u tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent


Activiteiten georganiseerd door de NLS
kartelwerking

Wat

Het kartel houdt in dat men in kleine groepjes (van 4, 5 of 6 deelnemers) samenwerkt rond teksten of gevalstudies; een plus-un heeft de taak te interveniëren wanneer het werk stokt en daagt de kartelleden uit om een kartelproduct te schrijven, een individuele uitwerking van een vraag of aspect dat doorheen de lectuur en het werk binnen het kartel naar voor is gekomen.

Waarom

Het kartel is een van de drie pijlers van de vorming van de analyticus, naast de eigen analyse en de controle van de eigen praktijk. Het is een cruciaal instrument om de psychoanalyse te blijven ondervragen en vorm te geven. De New Lacanian School is immers geen instelling die ‘de psychoanalyse onderwijst’, maar een werkgemeenschap waar de leden verantwoordelijkheid voor dragen.

Waarover

Het thema van de congressen van de NLS of de WAP kan een uitgangspunt bieden van waaruit een kartel wordt gevormd, maar uiteraard kan men ook los daarvan in kartel samenwerken. 

Dit jaar krijgt het congres van de NLS en dus het thema 'fixatie en herhaling' een centrale plaats in het programma. Het Bureau van de Kring nodigt dan ook iedereen uit om mee vorm te geven aan de voorbereiding van dat congres en in kartel dit thema uit te werken.
 
Er is het onderzoeksatelier, waarin we teksten uit het latere onderwijs van Lacan rond het congresthema lezen en dat fungeert op basis van kartels (zie hierboven). Er zijn ook een aantal basisteksten die onmisbaar zijn om met het thema aan de slag te gaan en die zeer geschikt zijn om in kartel te bestuderen. Dat kan bijvoorbeeld ook op de wijze van een ‘blitz-kartel’. Een voorlopig overzicht van deze aanbevolen literatuur vindt u op de website van de Kring: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php Deze lijst zal in de loop van het werkjaar worden aangevuld, dus houd onze website in het oog!

Dit alles leidt ons naar het congres zelf, waar het werk van het hele jaar kan gedeeld worden. Op de laatste twee congressen werd ook expliciet aandacht besteed aan het presenteren van kartelproducten. 

Dat betekent dat we aan iedereen die graag een bijdrage wenst te leveren — onder de vorm van een lezing op onze karteldag, een korte interventie tijdens het onderzoeksatelier, een bijdrage aan een discussie tijdens het atelier lacaniaanse kliniek, een kartelproduct dat u graag op ons congres wil brengen ,... — ruimschoots de plaats en de gelegenheid bieden om langs te komen, te spreken, bij te dragen, te schrijven, te werken.   

 

We wensen jullie een boeiend karteljaar toe!

 

Hoe

Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring en op de Facebookpagina een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail aan Joachim Cauwe, de kartelverantwoordelijke van de Kring, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen met anderen wenst te lezen. Ook zullen we van onze nieuwsbrief KringNLSNu! gebruik maken om deze berichten te verspreiden. 

De plus-un kan het kartel via de site van de NLS 'declareren'. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in het kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS: http://www.amp-nls.org. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden.

Om samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden, waarbij de uitwisseling via mail, chat of videogesprek verloopt. Dit is een uitgelezen kans om mensen van overal in de NLS (beter) te leren kennen. 

Contact en meer info: joachim.cauwe@gmail.com

Dag omtrent de passe en de vorming van de analyticus

Op zaterdag 15 januari 2021 zal een studiedag plaatsvinden rond de passe en de vorming van de psychoanalyticus in onze School. Verschillende Analytici van de School (A.E.’s) zullen daarbij aanwezig zijn en getuigen over hun analyse en passe. Meer info volgt!

Tijdstip: zaterdag 15 januari 2021

Locatie: nog te bevestigen

 

Congres van de NLS:
'FIXATIE EN HERHALING'

‘Fixatie en Herhaling

Het NLS-congres wordt dit jaar door de Kring in Lausanne (Zwitserland) georganiseerd.

Het argument werd verspreid via de nieuwsbrief en vindt u in Kring Online 11.

Een uitgebreide literatuurlijst ter voorbereiding van het congres vindt u op onze website: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php

Tijdstip: zaterdag 2 en zondag 3 juli 2022

Locatie: Lausanne, Zwitserland

Nouages - Verknopingen

Op initiatief van Alexandre Stevens, voorzitter van de NLS, organiseert het Uitvoerend Comité van de NLS ook dit jaar het seminarie ‘Verknopingen’ (Nouages) tussen de verschillende NLS-geledingen. Deze activiteit maakt deel uit van de voorbereiding van het NLS-congres.

Er zijn interventies van Ruzanna Hakobyan (A.P., lid van NLS-Québec, werkzaam in een privépraktijk in Montréal, Canada), die een theoretische lezing zal brengen, en van Peggy Papada (A.P., lid van de London Society-NLS, werkzaam in een privépraktijk in Londen) en een lid van de Kring die elk een klinische bijdrage zullen brengen.

De presentaties en discussies zullen in het Engels plaatsvinden.

 

Tijdstip: zaterdag 11 december 2021, van 14u30 tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Met de algemene vergadering tussen 17 en 18u


Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring
 
Werkseminarie ‘School en passe’

In zijn argument Fixatie en herhaling verwijst Alexandre Stevens naar de passe waarin AE’s (AE = Analyste de l’École) getuigen van de Eén van genot, als punt van fixatie voorbij de waarheid en de dialectiek van het verlangen. In hun getuigenissen spreken AE’s uiteraard over het precieuze ontcijferwerk van het onbewuste, de doorsteek van het fantasma en het vallen van het object. Maar de hedendaagse passe, als passe van het sinthoom, gaat verder dan deze passe van de waarheid. In tegenstelling tot wat hermeneutische analytici beweren voert een analyse immers niet tot een narratief, een verhaaltje over zichzelf, een story-telling, zo stelt Eric Laurent het. (1) Een analyse die tot het einde wordt gevoerd, bereikt een zone waar de reductie van de Ander de fixatie aan een Eén van genot laat resoneren. (2) Daar is een verhouding tot de betekenaar in het spel die niet meer die is van de herhaling, het automaton van de betekenaarsketting, dan wel die van het gebrabbel waarin het speekwezen op zijn eentje spreekt en de betekenaar-heel-alleen een rest, een flard of brokstuk is, merkteken van een tuché, een immer gemiste ontmoeting met een singulier genot. De getuigenissen over de passe zijn voor het onderwerp van dit jaar dan ook bijzonder onderwijzend!

 

We hebben dit jaar twee AE’s uitgenodigd. Florencia Shanahan (ICLO-NLS) en Sophie Gayard (ECF) hebben beiden onze uitnodiging enthousiast aanvaard. Net zoals voorgaande jaren zullen we hun komst voorbereiden op een avond van het werkseminarie waarin we met de deelnemers hun eerdere getuigenissen zullen lezen en bediscussiëren. Al deze activiteiten gaan door in de Kapittelzaal van de Abt te Gent.

 

Noteer alvast onderstaande data. We hopen jullie daar terug te mogen ontmoeten!

 

Hou KringNLSNu! in het oog voor verdere details.

 1. Laurent E., L’impossible nomination, ses semblants, son sinthome, La Cause freudienne n° 77, p. 69-84
 2. Miller, J. A., L’Être et l’Un, les 9 van 30-3-2011

 

De verantwoordelijken van het Werkseminarie School en Passe:

Lieve Billiet (billietlieve@gmail.com),
Geert Hoornaert (hoornaert.geert@telenet.be),
Anne Lysy (annelysy.be@gmail.com),
Glenn Strubbe (glenn.strubbe@gmail.com),
Els Van Compernolle (e.vancompernolle@gmail.com),
Luc Vander Vennet (luc.vdvennet@gmail.com).

 

Tijdstip:

Vrijdagavond 8 oktober 2021: van 21u tot 23 u voorbereiding Florencia Shanahan

Zaterdag 23 oktober 2021: van 10u30 tot 12u30 getuigenis Florencia Shanahan

Vrijdagavond 11 maart 2022: van 21u tot 23u voorbereiding Sophie Gayard

Vrijdagavond 18 maart 2022: van 21u tot 23u getuigenis Sophie Gayard

 

Locatie: de Abt, Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent


ZADIG

La movida ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group) is een lacaniaans politiek netwerk dat door Jacques-Alain Miller werd opgericht als antwoord op de opkomst van extremistische politieke partijen overal in Europa. Dit flexibel netwerk, dat radicaal gedecentraliseerd is, streeft naar een aanwezigheid van de psychoanalyse in het politieke veld. Het belangrijkste principe dat het oriënteert is de afstand tot het meesterdiscours. Het gaat er dus niet om een politieke partij op te richten vanuit de psychoanalyse, wel om het dodelijke genot van de gangbare vertogen aan het licht te brengen en er een ander discours dat “de-massifiërend” en de-segregerend is, tegenover te plaatsen.

De initiatieven van ZADIG zijn regionaal, nationaal of internationaal en kunnen zowel lang op voorhand gepland zijn, als kort op de bal spelen.

Eens er een nieuwe actie op til is, verneemt u het via KringNLSNu!

Andere interessante initiatieven
 We willen ook wijzen op volgende initiatieven, die erop gericht zijn een inleiding te geven in de lacaniaanse psychoanalyse en die een breed publiek willen bereiken. 

De Oor-Zaak vzw organiseert inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek, met als inhoudelijke oriëntatie de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP. Daarnaast brengt ‘De Oor-Zaak’ jaarlijks een publicatie uit: Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur.

Voor meer info: http://www.deoorzaak.org/

Tijdstip: 6 donderdagavonden, 28 oktober 2021, 25 november 2021, 27 januari 2022, 24 februari 2022, 24 maart 2022, 28 april 2022, telkens om 20u30

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge

De lezingencyclus van Work in Progress vzw, een psychoanalytisch georiënteerd initiatief voor ondersteund wonen, is een initiatief om de psychoanalyse in freudiaans-lacaniaans perspectief beter bekend te maken bij een ruimer publiek.

Voor meer info: https://www.facebook.com/VZWWorkInProgress/ of www.Wipvzw.org

Tijdstip: 30 september 2021 en 9 december 2021 telkens om 20u

Locatie: PC De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke

De Franstalige tegenhanger van het PPaK-Gent, de Section Clinique Bruxelles, organiseert inleidende lezingen in de psychoanalyse. Meer info via de website van de ACF-Belgique: http://www.ch-freudien-be.org/

Daar vindt u ook het volledige programma van de ACF-Belgique.

 

 

 


Evenementen in het ‘freudiaanse veld’ en elders in de WAP

51e Journées de l’ECF

‘La norme mâle’

zaterdag 20 - zondag 21 november 2021, online

https://journees.causefreudienne.org/

 

Question d’École

zaterdag 22 januari 2022, Parijs

 

World Association of Psychoanalysis

Grandes Assises Virtuelles Internationales de l’AMP over ‘La femme n’existe pas’

Donderdag 31 maart tot zondag 3 april 2022

Rond dit congres zal ook in de Kring nog een voorbereidende avond worden georganiseerd met een gast.

 

Colloque Uforca

www.lacan-universite.fr

 

Conférences du Champ freudien à Bruxelles:

Lezing door Damien Guyonnet

zaterdag 16 oktober 2021 om 15u, Brussel

Lezing door Clotilde Leguil

zaterdag 19 maart 2022 om 15u, Brussel

 

Volg ons op

#