ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR HET BUREAU VAN DE KRING
Lezingencyclus & Klinisch Seminarie: ‘SPOREN VAN DE TAAL’

In onze lezingencyclus en het daaraan gekoppelde klinisch seminarie, onderzoeken we het thema van de lichamelijke effecten van de taal onder de noemer ‘Sporen van de taal’. 

We nodigen drie sprekers uit die een lezing brengen waarin ze verder ingaan op de verschillende dimensies waarin binnen een analyse de effecten van de taal en het spreken op het lichaam kunnen verschijnen.

Na elke lezing volgt een klinisch seminarie, waarin we samen met de gastspreker een gevallenstudie bestuderen.

Philippe Bouillot
Zaterdag 10 oktober 2020 > Philippe Bouillot (deze activiteit vindt plaats in het Frans)
Analyticus met praktijk (AP) in Brussel, lid van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP) , Therapeutisch directeur in le Courtil, lesgever aan de Section clinique de Bruxelles.

Tijdstip:  lezing 14u30-16u00, klinisch seminarie 16u30-18u
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Kostprijs: 8€/5€ studenten -26j

Solano
Zaterdag 13 maart 2021 > Esthela Solano-Suárez (deze activiteit vindt plaats in het Frans) 
Analytica Lid van de School (AME) in Parijs, lid van de École de la Cause freudienne (ECF) en van de World Association of Psychoanalysis (WAP), lesgever aan de Section clinique de Paris-Saint-Denis.

Tijdstip:  lezing 14u30-16u00, klinisch seminarie 16u30-18u
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Kostprijs: 8€/5€ studenten -26j

Solano
Zaterdag 8 mei 2021 > Voor onze derde lezing: schrijf u in op onze nieuwsbrief of hou onze facebook-pagina in het oog!

Tijdstip:  lezing 14u30-16u00, klinisch seminarie 16u30-18u
Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent
Kostprijs: 8€/5€ studenten -26j
ONDERZOEKSATELIER 'Wanneer de taal botst op het lichaam ... '

Het thema van het onderzoeksatelier schrijft zich in binnen het thema van het werkjaar van de Kring. We spitsen ons dit werkjaar toe op het latere onderwijs van Lacan met betrekking tot de impact van het spreken op het lichaam. Overheen de logica van de fallus, met zijn effect van castratie, en het object a, met zijn effect van meer-aan-genieten, belanden we bij detaal (lalangue), waarvan de effecten op het lichaam zich als genieting aandienen.

Het onderzoeksatelier vindt vijf keer plaats. Elke bijeenkomst bestuderen we een tekst of een citaat uit het latere onderwijs van Lacan met betrekking tot het thema van de botsing tussen taal en lichaam. We kozen voor 5 invalshoeken die elk een bepaald facet van de articulatie langue-lichaam belichten. Elke bijeenkomst werd gekoppeld aan een referentietekst of referentie-citaat van Lacan plus een tekst van een andere auteur die als commentaar kan doorgaan.

1. Het in betekenaars gegrepen lichaam — 21 oktober 2020

“Un corps est quelque chose qui est fait pour jouir, jouir de soi-même” 

(Lacan: La place de la psychanalyse dans la médecine, 16.02.1966. In Le Bloc-Notes de la Psychanalyse, n° 7, pp. 9-40)

Referentie: Jacques-Alain Miller, Propos sur la mutilation 

(1999, ACF CAPS n° 4)

2. Het middels de betekenaars genietende lichaam — 2 december 2020

“Le signifiant, c'est la cause de la jouissance” 

(Lacan: le Séminaire XX, Encore, p. 27, les van 19.12.1972)

Referentie: Jacques-Alain Miller, L'économie de la jouissance 

(2011, La Cause Freudienne n° 77, pp. 135-174

3. Het met woorden en met het Reële verknoopte lichaam — 13 januari 2021

“La découverte de l'analyse, c'est qu'il faut qu'il y ait un trou qui fasse tenir le tout ensemble”
(Lacan: Journées d'Etude des cartels de l'Ecole Freudienne. Séance de clôture, 13.04.1975)

Referentie: Jacques-Alain Miller, L'inconscient et le corps parlant 

(2014, La Cause du désir n° 88, pp. 104-114) — vertaald in via Lacan 1: Het onbewuste en het sprekende lichaam

4. Het met woorden doorzeefde lichaam — 3 maart 2021

“C'est dans la rencontre de ces mots avec son corps que quelque chose se dessine” 

(Lacan: Conférence à Genève sur le symptôme, 4.10.1975. In Bloc-Notes de la psychanalyse n° 5, 1985, pp. 5-23) — vertaald in Inwit 5: Lezing in Genève over het symptoom

Referentie: Pierre Malengreau, Du roman familial au réel de la famille 

(2012, Quarto 101-102, pp. 111-117).

5. Het voor uitspraken gevoelige lichaam — 28 april 2021

“Les pulsions, c'est l'écho dans le corps du fait qu'il y a un dire. Ce dire, pour qu'il résonne, il faut que le corps y soit sensible” 

(Lacan: le Séminaire XXIII, Le Sinthome, p. 17, les van 18.11.75)

Referentie: Patrick Monribot, Une affaire de corps 

(L'Hebdo-Blog, 21.04.2018)


Het bureau van de Kring nodigde vijf leden uit om elk met een tekst als plus-un in kartel aan de slag te gaan. Vic Everaert, Tine Van Belle, Sara De Vos, Glenn Strubbe en Joachim Cauwe zullen elk een onderzoeksatelier voor hun rekening nemen en met hun kartel de avond vormgeven. 

De deelnemers in het publiek worden uitgenodigd om de teksten (al dan niet in kartel) voor te bereiden en deel te nemen aan de discussie tijdens het onderzoeksatelier.

Het merendeel van de teksten kan u terugvinden op de website van de Kring: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php

Tijdstip: vijf woensdagavonden, van 20u tot 22u

21 oktober 2020, 2 december 2020, 13 januari 2021, 3 maart 2021 en 28 april 2021

Locatie: KASK (De Cirque — Cirque anatomisch auditorium), ingang: Louis Pasteurlaan 2, 9000 Gent

Kostprijs: 8€ / 5€ voor studenten -26j

Atelier lacaniaanse kliniek
Dit jaar worden drie ateliers lacaniaanse kliniek georganiseerd waarin telkens een actueel klinisch thema wordt bestudeerd vanuit de vraag: wat is het eigene van de lacaniaanse psychoanalyse? 

Dit jaar zullen drie thema’s aan bod komen: ‘De obsessionele neurose vandaag’, ‘De hysterie vandaag’ en ‘Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden’. 

Het tekstmateriaal dat als uitgangspunt voor het atelier genomen zal worden, wordt voordien via de nieuwsbrief aangekondigd zodat de geïnteresseerde deelnemer zich in het thema kan verdiepen en zo bijdragen tot de discussie.

Tijdstip: drie maandagavonden, van 20u30 tot 22u30.

-        9 november 2020: ‘De obsessioneel en het hedendaagse puritanisme' met Gil Caroz (voertaal: Frans)

-        22 februari 2021: ‘De hysterie vandaag’ met Nathalie Laceur

-        3 mei 2021: ‘Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden’ met Abe Geldhof en Geert Hoornaert


Locatie: Buurthuis Prinsenhof, Zilverhof 34, 9000 Gent.
Iedereen is welkom. Bijdrage in de kosten: 8€/5€ studenten -26j.

Klinische conversatie: 'Wat inslaat op het lichaam'
Dupont

Voor de zesde maal organiseren de Kring en de ACF-Belgique samen een klinische conversatie.

Deze keer zal Laurent Dupont de conversatie leiden. Vier casussen — twee casussen van leden van de Kring en twee van leden van de ACF-Belgique — zullen worden voorgelegd en besproken onder de noemer ‘Ce qui percute le corps / Wat inslaat op het lichaam’.

De teksten worden vooraf in het Nederlands verspreid, de discussie zelf zal in het Frans gevoerd worden.

Tijdstip: Zaterdag 13 februari 

Meer details inzake locatie en tijdstip volgen via onze nieuwsbrief en websi
Voorstelling via Lacan 5: 'De psychoanalytische act'
Onlangs verscheen het vijfde nummer van via LACAN, ‘De psychoanalytische act’. Het bureau van de Kring organiseert een evenement rond deze publicatie, meteen de eerste bijeenkomst van het nieuwe werkjaar, op woensdag 30 september 2020. Aan 9 extieme lezers werd gevraagd om het nummer te lezen en wat hen heeft getroffen voor te leggen aan de 6 Nederlandstalige auteurs die er een tekst in publiceerden: Glenn Strubbe, Geert Hoornaert, Anne Lysy, Stijn Vanheule, Luc Vander Vennet en eindredacteur Abe Geldhof.

Tijdstip: woensdag 30 september, van 20u tot 22u
Locatie: Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Gratis toegang

Inschrijving: het aantal plaatsen is beperkt, dus graag op voorhand uw aanwezigheid bevestigen door een mailtje te sturen naar Katrien Mortier, katrienmortier57@gmail.com
PIPOL-avond: ‘Een kind willen? Verlangen naar een gezin. Kliniek van de afstamming'

Op 3 en 4 juli 2021 vindt in Brussel PIPOL 10 plaats, het 10de congres van de Eurofederatie van Psychoanalyse, dat de titel draagt ‘Vouloir un enfant? - Désir de famille et clinique des filiations’. 

Het bureau van de Kring organiseert een voorbereidende avond rond dit thema, in Antwerpen. 

Wat er die avond te gebeuren staat, verneemt u via onze nieuwsbrief en op onze facebookpagina.


Tijdstip: woensdag 31 maart 2021, van 20u30-22u30

Locatie: De Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Kostprijs: 8€/5€ studenten -26j

Karteldag van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS

Op zaterdag 19 juni organiseert de Kring een evenement rond het kartel in onze school.

Naast bijdragen van kartellisanten zullen er ook interventies zijn door sprekers van binnen en buiten de Kring. Over de formule wordt nog nagedacht. Hou onze nieuwsbrief KringNLSNu en onze Facebookpagina in het oog voor meer informatie. 

Tijdstip: zaterdag 19 juni
Locatie: Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
enkel voor leden van de kring
Algemene vergadering

in aanwezigheid van Alexandre Stevens, voorzitter van de NLS.

Tijdstip: zaterdag 28 november 2020, na ‘Verknopingen’ (Nouages), van 17u tot 18u

Locatie: Zebrastraat, Zebrastraat 32, 9000 Gent

Activiteiten georganiseerd door de NLS
kartelwerking
Wat

Het kartel houdt in dat men in kleine groepjes (van 4, 5 of 6 deelnemers) samenwerkt rond teksten of gevalstudies; een plus-un heeft de taak te interveniëren wanneer het werk stokt en daagt de kartelleden uit om een kartelproduct te schrijven, een individuele uitwerking van een vraag of aspect dat doorheen de lectuur en het werk binnen het kartel naar voor is gekomen.

Waarom

Het kartel is een van de drie pijlers van de vorming van de analyticus, naast de eigen analyse en de controle van de eigen praktijk. Het is een cruciaal instrument om de psychoanalyse te blijven ondervragen en vorm te geven. De New Lacanian School is immers geen instelling die ‘de psychoanalyse onderwijst’, maar een werkgemeenschap waar de leden verantwoordelijkheid voor dragen.

Waarover

Het thema van de congressen van de NLS of de WAP kan een uitgangspunt bieden van waaruit een kartel wordt gevormd, maar uiteraard kan men ook los daarvan in kartel samenwerken. 

Dit jaar krijgt het congres van de NLS en dus het thema van de lichamelijke effecten van de taal een centrale plaats in het programma. Het Bureau van de Kring nodigt dan ook iedereen uit om mee vorm te geven aan de voorbereiding van dat congres en in kartel dit thema uit te werken.

Er is het onderzoeksatelier, waarin we teksten uit het latere onderwijs van Lacan rond het congresthema lezen en dat fungeert op basis van kartels (zie hierboven). Er zijn ook een aantal basisteksten die onmisbaar zijn om met het thema aan de slag te gaan en die zeer geschikt zijn om in kartel te bestuderen. Dat kan bijvoorbeeld ook op de wijze van een ‘blitz-kartel’. Een voorlopig overzicht van deze aanbevolen literatuur vindt u op de website van de Kring: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php Deze lijst zal in de loop van het werkjaar worden aangevuld, dus houd onze website in het oog!

Dit alles leidt ons naar het congres zelf, waar het werk van het hele jaar kan gedeeld worden. Op de laatste twee congressen werd ook expliciet aandacht besteed aan het presenteren van kartelproducten. 

Dat betekent dat we aan iedereen die graag een bijdrage wenst te leveren — onder de vorm van een lezing op onze karteldag, een korte interventie tijdens het onderzoeksatelier, een bijdrage aan een discussie tijdens het atelier lacaniaanse kliniek, een kartelproduct dat u graag op ons congres wil brengen ,... — ruimschoots de plaats en de gelegenheid bieden om langs te komen, te spreken, bij te dragen, te schrijven, te werken.   

We wensen jullie een boeiend karteljaar toe!

Hoe

Wie op zoek is naar mensen om samen een kartel op te richten, kan op de website van de Kring en op de Facebookpagina een zoekertje laten plaatsen. U richt daarvoor een mail aan Christel Van den Eeden, de kartelverantwoordelijke van de Kring, met vermelding van het thema waarrond u wil werken of de tekst die u samen met anderen wenst te lezen. Ook zullen we van onze nieuwsbrief KringNLSNu! gebruik maken om deze berichten te verspreiden. 

De plus-un kan het kartel via de site van de NLS 'declareren'. Zo maakt men binnen de NLS bekend waarrond er in het kartel gewerkt wordt. Declareren kan via de rubriek ‘cartels’ op de website van de NLS: http://www.amp-nls.org. Bij afronding van het kartel is het aan de plus-un om het kartel af te melden.

Om samenwerking in kartel over de landsgrenzen heen mogelijk te maken, heeft de NLS het digitaal kartel uitgevonden, waarbij de uitwisseling via mail, chat of videogesprek verloopt. Dit is een uitgelezen kans om mensen van overal in de NLS (beter) te leren kennen. 

Contact en meer info: christel_vandeneeden@yahoo.com
Uitzonderlijke dag omtrent de passe en de vorming van de analyticus
Op zaterdag 16 januari 2021 zal in Dublin een studiedag plaatsvinden rond de passe en de vorming van de psychoanalyticus in onze School.

Verschillende Analytici van de School (A.E.’s) zullen daarbij aanwezig zijn en getuigen over hun analyse en passe. Met onder meer Dossia Avdelidi, A.E. in Athene en lid van de Société Noeud borroméen, die haar eerste getuigenis zal brengen, Anne Béraud, A.E. in Montreal, voorzitster van de NLS-Québec, Florencia Shanahan, A.E. in Dublin, vicevoorzitster van de Irish Circle of the Lacanian Orientation (ICLO-NLS), alle drie zijn ze lid van de NLS en van de WAP.

Meer informatie over de andere sprekers en het exacte programma volgt.

Tijdstip: zaterdag 16 januari 2021 

Locatie: Dublin, Ierland


Congres van de NLS:
'Lichamelijke effecten van de taal'

Het NLS-congres wordt dit jaar door de Kring in Gent georganiseerd. 

Het argument vindt u hier: Nederlandse vertaling argument congres

Een uitgebreide literatuurlijst ter voorbereiding van het congres vindt u op onze website: http://www.kring-nls.org/actuele-werkthemas.php

Tijdstip: zaterdag 22 – zondag 23 mei 2021

Locatie: Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, Gent


Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring
 
Nouages - Verknopingen

Op initiatief van Alexandre Stevens, voorzitter van de NLS, organiseert het Uitvoerend Comité van de NLS ook dit jaar het seminarie ‘Verknopingen’ (Nouages) tussen de verschillende NLS-geledingen. Deze activiteit maakt deel uit van de voorbereiding van het NLS-congres. 

Er zijn interventies van Alexandre Stevens, die een theoretische lezing zal brengen, en van Joanne Conway  (A.P., lid van ICLO-NLS, werkzaam in privépraktijk in Dublin en docent psychoanalyse) en een lid van de Kring die elk een klinische bijdrage zullen brengen.

De presentaties en discussies zullen in het Engels en Frans plaatsvinden.

Deelname voorbehouden aan leden van de Kring en ingeschrevenen in het PPaK. 

Tijdstip: zaterdag 28 november 2020, van 13u30 tot 17u

Locatie: via ZOOM
Werkseminarie ‘School en passe’

Werkseminarie School en Passe: ‘Een nieuwe liefde’

De vraag van de liefde beschouwd vanuit de passe zal het thema vormen tijdens de eerste twee bijeenkomsten van het werkseminarie School en Passe, op vrijdag 29 januari 2021 en vrijdag 26 maart 2021.

Het was deze vraag die centraal stond op één van de avonden van de passe van de École de la Cause freudienne (ECF) vorig jaar. Vijf Analytici van de School ondervroegen hoe het einde van de analyse datgene mogelijk maakte wat Lacan met Arthur Rimbaud 'een nieuwe liefde' noemde. 'Een meer waardige liefde'. “Aan gene zijde van de passies van de liefde en de haat, zou de passe de weg openen naar een nieuwe liefde, die niet langer geworteld is in een weigering van het reële, maar in het toestaan dat de wanverhouding en de contingentie kunnen plaatsvinden.” Dit lezen we in de transcriptie van de inleiding van de vijf korte, snedige getuigenissen, die telkens even kort en snedig becommentarieerd werden door Éric Laurent.

Je kan dit alles lezen in nummer 124 van Quarto en er — als je het laat gebeuren — met ons komen over converseren. 

Op onze derde bijeenkomst op vrijdag 30 april hadden we voorzien de getuigenissen van Florencia Shanahan (ICLO-NLS) te lezen. Het was immers gepland dat Florencia Shanahan in mei naar de Kring zou komen. Gezien haar komst echter onlangs verschoven is naar september 2021 zullen we in de komende tijd verder bekijken welke invulling we geven aan de avond van het werkseminarie op 30 april. We houden jullie op de hoogte. 

Hou KringNLSNu! in het oog voor verdere details.

De verantwoordelijken van het Werkseminarie School en Passe:

Lieve Billiet (billietlieve@gmail.com), Geert Hoornaert (hoornaert.geert@telenet.be), Anne Lysy (annelysy.be@gmail.com), Glenn Strubbe (glenn.strubbe@gmail.com), Els Van Compernolle (e.vancompernolle@gmail.com), Luc Vander Vennet (luc.vdvennet@gmail.com).

Tijdstip: 29 januari, 26 maart, en 30 april 2021, 21-23u

Locatie: de Abt, Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent

Werkgroep ‘Psychoanalyse en kinderen’

Werkgroep ‘Psychoanalyse en Kinderen’: ‘Geslachtsverschil en seksuering’

In de werkgroep Psychoanalyse en Kinderen buigen we ons komend werkjaar over de kwestie van het geslachtsverschil en de seksuering in de kindertijd. Daarmee schrijven we ons werk in het thema van de studiedag van l’Institut de l’Enfant in.1

De keuze van een kind om zich als jongen of meisje te benoemen hangt niet af van de biologische gegevenheid of van een psychologische ontwikkeling die daarop geënt is. Het is ook geen logisch gevolg van het feit dat de ouders het als jongen of meisje benoemen. De organisatie van een gender reveal party beslecht in die zin niet definitief de geslachtskeuze. De seksuele identiteit is meer dan ooit onzeker en gepluraliseerd, met tal van nieuwe benoemingen — transgender, bigender, genderfluïde, … Wie of wat bepaalt of iemand zich als jongen, meisje, of iets anders kenbaar maakt? Wat is hierin werkzaam en wat is het belang van de wijze waarop de ouders zich tot de kwestie van de geslachtskeuze verhouden? Het zijn maar enkele van de vele vragen die aan de orde zijn.

We zoeken naar antwoorden aan de hand van enkele referentieteksten die voorafgaandelijk aan de ingeschrevenen doorgestuurd worden. Van de deelnemers wordt verwacht deze teksten voorafgaandelijk te lezen om van daaruit vragen, onduidelijkheden, commentaren, klinische ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast ontvangen we ook een bijzondere gastspreker — Dominique Holvoet2 — die rond dit thema een lezing zal geven en een klinische conversatie animeren aan de hand van een tweetal casussen van deelnemers aan de werkgroep.  

1 De Journée d’étude “La sexuation des enfants” gaat door op 13 maart 2021. https://institut-enfant.fr/la-sexuation-des-enfants/

2 Dominique Holvoet is psychoanalyticus lid van de Ecole de la Cause Freudienne, de New Lacanian School en de Association Mondiale de Psychanalyse en directeur van Le Courtil (MPI in Doornik).

Verantwoordelijken: Eddy Cabooter (eddy.cabooter@telenet.be), Peter Decuyper (peter.decuyper1@telenet.be), Catherine Roex (catherine.roex@telenet.be), Jonas Verbauwhede (verbauwhede.jonas@gmail.com).

Tijdstip: vrijdag 12/02/21 (een volledige dag met Dominique Holvoet) en vrijdag 19/03/21 (een werknamiddag rond de referentieteksten).

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge

Psychoanalyse en film

Een film bekijken — al dan niet samen — en er nadien over converseren. Wij doen het al jaren en we weten van geen ophouden. Ongeveer maandelijks komen we samen en bespreken we een film met het onderwijs van Sigmund Freud, Jacques Lacan en Jacques-Alain Miller als kompas.

Komend werkjaar nodigen we je graag (opnieuw) uit voor de vertoning en bespreking van een film die er voor ons uitsprong. Wij zorgen voor een zaal, een straffe film en een aantal inleidende tekstjes om de discussie op gang te trekken. Aan jou om mee te komen kijken, luisteren, en als je zin hebt, iets te zeggen over wat jij gehoord, gelezen, of gezien hebt.

Hou de website, de facebookpagina en de nieuwsbrief van de Kring nauwlettend in het oog, we zullen je via deze weg op de hoogte brengen van verdere details. Tot kijk!

De leden van de werkgroep Psychoanalyse en film:

Sébastien Conard (sebastien.conard@gmail.com), Tom Lintacker (tom.lintacker@gmail.com), Glenn Strubbe (glenn.strubbe@gmail.com), Luc Vander Vennet (luc.vdvennet@gmail.com), Ben Verzele (benverzele@hotmail.com).


ZADIG

La movida ZADIG (Zero Abjection Democratic International Group) is een lacaniaans politiek netwerk dat door Jacques-Alain Miller werd opgericht als antwoord op de opkomst van extremistische politieke partijen overal in Europa. Dit flexibel netwerk, dat radicaal gedecentraliseerd is, streeft naar een aanwezigheid van de psychoanalyse in het politieke veld. Het belangrijkste principe dat het oriënteert is de afstand tot het meesterdiscours. Het gaat er dus niet om een politieke partij op te richten vanuit de psychoanalyse, wel om het dodelijke genot van de gangbare vertogen aan het licht te brengen en er een ander discours dat “de-massifiërend” en de-segregerend is, tegenover te plaatsen.

De initiatieven van ZADIG zijn regionaal, nationaal of internationaal en kunnen zowel lang op voorhand gepland zijn, als kort op de bal spelen.

Eens er een nieuwe actie op til is, verneemt u het via KringNLSNu!

Andere interessante initiatieven
 

We willen ook wijzen op volgende initiatieven, die erop gericht zijn een inleiding te geven in de lacaniaanse psychoanalyse en die een breed publiek willen bereiken. 

De Oor-Zaak vzw organiseert inleidende voordrachten voor een breed geïnteresseerd publiek, met als inhoudelijke oriëntatie de freudiaanse en lacaniaanse ethiek, theorie, praktijk en de actuele studie hiervan binnen het onderwijs van Jacques-Alain Miller en de scholen van de NLS en de WAP. Daarnaast brengt ‘De Oor-Zaak’ jaarlijks een publicatie uit: Cahier, Tijdschrift voor Psychoanalyse en Cultuur.

Voor meer info: http://www.deoorzaak.org/

Tijdstip: 6 donderdagavonden, 29 oktober 2020, 26 november 2020, 28 januari 2021, 25 februari 2021, 25 maart 2021, 22 april 2021, telkens om 20u30

Locatie: Hof van Watervliet, Oude Burg 27, 8000 Brugge


De lezingencyclus van Work in Progress vzw, een psychoanalytisch georiënteerd initiatief voor ondersteund wonen, is een initiatief om de psychoanalyse in freudiaans-lacaniaans perspectief beter bekend te maken bij een ruimer publiek.

Voor meer info: https://www.facebook.com/VZWWorkInProgress/ of www.Wipvzw.org

Tijdstip: 12 november 2020, 21 januari 2021, 21 april 2021, telkens om 20u

Locatie: PC De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke


De Franstalige tegenhanger van het PPaK-Gent, de Section Clinique Bruxelles, organiseert inleidende lezingen in de psychoanalyse. Meer info via de website van de ACF-Belgique: http://www.ch-freudien-be.org/

Daar vindt u ook het volledige programma van de ACF-Belgique.
Evenementen in het ‘freudiaanse veld’ en elders in de WAP

50e Journées de l’ECF

‘Attentat sexuel’

zaterdag 14 - zondag 15 november 2020, Palais des congrès, Parijs

https://www.attentatsexuel.com/


Question d’École 

zaterdag 6 februari 2021, Parijs


World Association of Psychoanalysis

‘Dream: its interpretation and use in lacanian treatment’

Van 14 tot 18 december 2020, Buenos Aires

 

Colloque Uforca

www.lacan-universite.fr

 

Conférences du Champ freudien à Bruxelles:

Lezing door Marie-Hélène Brousse

zaterdag 17 oktober 2020 om 15u, Brussel

Lezing door Eric Laurent

zaterdag 20 maart 2021 om 15u, Brussel


PIPOL 10

‘Een kind willen? Verlangen naar een gezin. Kliniek van de afstamming’

3 & 4 juli 2021, Brussel


Volg ons op

#