Voor wie?
De activiteiten georganiseerd door het Bureau van de Kring staan open voor al wie geïnteresseerd is in de lacaniaanse psychoanalyse.  Voor de meeste activiteiten dient men niet op voorhand in te schrijven.

Wie geen lid is van de Kring betaalt op de dag zelf aan het onthaal een bijdrage in de kosten. Leden van de Kring betalen geen inkom, met uitzondering van enkele bijzondere evenementen waarvoor zij van een gereduceerd tarief genieten. Voor studenten onder de 26 jaar geldt steeds, mits voorlegging van een geldig bewijs, een studententarief.
Wat & wanneer?
Elk werkjaar begint eind september en eindigt begin juli van het volgend kalenderjaar. Een tweetal maanden voor de start van het werkjaar wordt het programma verspreid. Dit programma biedt een overzicht van de activiteiten georganiseerd door het Bureau enerzijds, en door werkgroepen van de Kring anderzijds.

Daarnaast wordt er in het programma-overzicht ook aandacht besteed aan de evenementen georganiseerd door de Scholen van de World Association of Psychoanalysis en door allerlei organisaties uit het Champ freudien.

Klik hier om het huidige programma te raadplegen.

Wenst u in de toekomst het programma te ontvangen per post, vul dan  hier uw gegevens in.
Waar?
Activiteiten georganiseerd door het Bureau

De meeste activiteiten vinden plaats in het cultureel centrum ‘Zebrastraat’ in Gent, op het adres: Zebrastraat 32, 9000 Gent. Andere locaties zijn de Masereelzaal in het KASK, Louis Pasteurlaan 2, Gent voor het onderzoeksatelier en het buurthuis van het Prinsenhof, Zilverhof 34 in Gent voor het atelier lacaniaanse kliniek


Activiteiten georganiseerd door leden van de Kring 


De activiteiten van de werkgroep ‘Psychoanalyse & Kinderen’ vinden plaats in Hof van Watervliet (Oude Burg 27 te 8000 Brugge).

Volg ons op

#