ACTUELE TEKSTEN

BIBLIOGRAFIE WERKJAAR 2020-2021 

Jacques Lacan, Joyce Le Symptôme I en II, http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1975-06-16.pdf, http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1975-06-20.pdf

Vertaling in Inwit 11


Jacques Lacan, Le phénomène lacanien – conférence de Nice http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1976-01-24.pdf 

Vertaling in Inwit 6


Jacques Lacan, Conférence à Genève sur le symptôme, 4.10.1975  

https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2017-1-page-7.htm 

Vertaling in Inwit 5


Jacques Lacan, Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines, http://aejcpp.free.fr/lacan/1975-12-01.htm


Jacques Lacan, Discours de Tokyo, http://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1971-04-21.pdf


Jacques-Alain Miller, Lire un symptôme, https://www.wapol.org/es/articulos/TemplateImpresion.asp?intPublicacion=13&intEdicion=2&intIdiomaPublicacion=1&intArticulo=2305&intIdiomaArticulo=5


Jacques-Alain Miller, Biologie lacanienne et événement de corps, La Cause freudienne 44

Vertaling in Inwit 5


Jacques-Alain Miller, Habeas corpus, dans La Cause Du Désir 2016/3 (N° 94), pages 165 à 170  https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2016-3-page-165.html


Jacques-Alain Miller, L’inconscient et le corps parlant, dans La Cause du Désir n°88. https://www.cairn.info/revue-la-cause-du-desir-2014-3-page-103.htm#


Jacques-Alain Miller, L’être et l’Un (L’Un tout seul), http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/2010-2011-LUn-tout-seul-JA-Miller.pdf


Eric Laurent, L’envers de la biopolitique, Navarin


Anne Lysy, Événement de corps et fin d’analyse, Quarto 112-113, https://www.causefreudienne.net/quarto-n112-113/


Véronique Voruz, L’écho de la parole dans le corps. https://www.lacan-universite.fr/wp-content/uploads/2020/03/ironik_39_a-la-une.pdf


Inwit 5, Het lichaam en zijn objecten in de psychoanalytische kliniek, http://www.kring-nls.org/iNWiT.php?pid=70&lid=547


Via Lacan 1, Het lichaam tussen terreur en creatie, http://www.kring-nls.org/publicaties-Kring.php?pid=560&lid=4120


ONDERZOEKSATELIER 'WANNEER DE TAAL BOTST OP HET LICHAAM...'


We kozen voor 5 invalshoeken die elk een bepaald facet van de articulatie langue-lichaam belichten. Elke bijeenkomst werd gekoppeld aan een referentietekst of referentie-citaat van Lacan plus een tekst van een andere auteur die als commentaar kan doorgaan.

Lacan : La place de la psychanalyse dans la médecine, 16.02.1966

Referentie : Jacques-Alain Miller, Propos sur la mutilation


Lacan : Seminarie XX, p, 27, 19.12.1972

Referentie : Jacques-Alain Miller, L'économie de la jouissance, LCF 77


Lacan : Journées d'Etude des cartels de l'Ecole Freudienne, Séance de clôture, 13.04.1975

Referentie : Jacques-Alain Miller, L'inconscient et le corps parlant, LCD 88 – vertaald in Via Lacan 1


Lacan : Conférence à Genève sur le symptôme, 4.10.1975 - vertaald in Inwit

Referentie: Pierre Malengreau, Du roman familial au réel de la famille, Quarto 101-102

Lacan : Seminarie XXIII, p.17

Referentie : P. Monribot, Une affaire de corps, L'Hebdo-Blog

 


CONGRES VAN DE NLS: ‘LICHAMELIJKE EFFECTEN VAN DE TAAL’

Het argument van het congres door Alexandre Stevens:


KLINISCHE CONVERSATIE: 'WAT INSLAAT OP HET LICHAAM'

Zie bibliografie werkjaar hierboven.


ATELIER LACANIAANSE KLINIEK: DE OBSESSIONELE NEUROSE EN HET HEDENDAAGS PURITANISME - GIL CAROZ

L'obsessionnel et son réveil - les 8.

Volg ons op

#