kring online 2

Psychoanalyse en geestelijke gezondheidszorg
Regeling van het psy-veld: van divers naar uniform

Editoriaal – Glenn Strubbe

Werkseminarie lacaniaanse politiek oktober 2015 – over het wetsvoorstel van voormalig minister van volksgezondheid, L. Onkelinx

Psychoanalyse, psychotherapie,... psychologie en wetgeving – Vic Everaert

Lacaniaanse acties – tijd 1 (mei en juni 2016) n.a.v. het wetsontwerp van huidig minister van volksgezondheid, M. De Block

• Open brief aan Maggie De Block

• Een vrijheidsdodende en segregatiebevorderende koers – Patricia Bosquin-Caroz

• De Evidence Based Medecine in crisis – Marie Brémond

• De wortel of de stok! Een wetsontwerp dat gevaarlijk is voor de begeleiding van personen en voor de organisatie van de samenleving in het algemeen – Interview met Muriel Gerkens

• Het woord is aan de robot – 
Glenn Strubbe

• Wie is hier een charlatan? – Gil Caroz

• Maggie, zie je dan niet dat ik in brand sta? – Laetitia Van de Kraus

• Europese traditie en hedendaagse ethiek van de singulariteit – Jean-Daniel Matet

• Toekomstperspectief? Een gevaarlijke sprong van 116 jaar terug in de tijd! –Yves Vanderveken

Geestelijke gezondheid anders bekeken

• Rusteloosheid: pleidooi voor een mateloos leven – Interview met Ignaas Devisch
Download

Volg ons op

#