Kring Online 9

Kring Online n° 9 – maart 2020

 

p.5         Editoriaal                                         Het Bureau van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS

 

DROOM                                                                                                                    

p.7         Lieve Billiet                                      Slapen om te ontwaken. De droom als weg naar een reële

p.14       Joost Demuynck                              De nachtmerrie

p.18       Luc Vander Vennet                         (N)Iets nieuws onder de zon, 120 jaar na de droomduiding?

 

INTERPRETATIE encore !                                                                       

p.24       Anne Béraud                                    Het spoor van de jouis-sens

p.29       Dominique Holvoet                          Het vastpinnen van een subject dat niet in een vakje te stoppen is

p.33       Anne Lysy                                         Welke woorden? Welk lichaam?

p.37       Anna Aromí                                      De AE en de École Une

 

l’UN TOUT SEUL — onderzoeksatelier                                

p.42       Christel Van den Eeden                  Van God los

p.46       Vic Everaert                                     De kliniek van Un tout seul: per via di porre & via di levare

 

KOPPELS                                                                                                                  

p.51       Lieve Billiet                                      Koppelvorming

 

DRIFT                                                                                                          

p.59       Luc Vander Vennet                         Van de driftfixatie naar het onstabiele evenwicht van het sinthoom


GEWELD                                                                                                     

p.66       Els Van Compernolle                     Agressie bij kinderen en jongeren: een poging tot poëzie

 

Varia                                                                                                                          

p.74         Tim Miserez                                  Twee interpretaties. Terugblik op de lezing van Philippe Hellebois


Download Kring Online 9

Volg ons op

#