iNWiT is het Nederlandstalig tijdschrift voor psychoanalyse van de NLS, verzorgd door de Kring. Het verschijnt jaarlijks. Om meerdere redenen is iNWiT uniek in ons taalgebied: het bevat vertaalde teksten van Jacques Lacan en uit de Orientation lacanienne van Jacques-Alain Miller. Daarnaast vindt u er theoretische, klinische en ook culturele bijdragen door leden van de Kring en de NLS. Meestal herneemt iNWiT het jaarthema waarrond in de NLS en de Kring gewerkt werd.
Inwit

Volg ons op

#