iNWiT 13

INHOUD
 
Peter Decuyper – Editoriaal
 
JACQUES LACAN
 
De Derde
 
Jacques Lacan – 1974 – Interview in Panorama
 
JACQUES-ALAIN MILLERS LACANIAANSE ORIËNTATIE
 
Pure psychoanalyse, toegepaste psychoanalyse en psychotherapie
 
Het reële is zonder wet
 
 
CRISIS VAN HET SYMBOLISCHE, BARST IN HET IMAGINAIRE, 
 
MANIFESTATIE VAN HET REËLE 
 
Gil Caroz - Crisismomenten
 
Dominique Holvoet - Symptomen van crisis, crisis van het symptoom
 
Frank Rollier - Wanneer de crisis doet ontwaken
 
Yves Vanderveken - Crisis, trauma en subjectieve beslissing
 
Guy Briole - Het trauma, paradigma van de crisis
 
Miquel Bassols - Klinische effecten van de financiële crisis
 
Geert Hoornaert - In Flanders Fields … Oorlog in crisis
 
SUBJECTIEVE CRISIS EN HAAR BEHANDELING IN DE KLINISCHE PRAKTIJK
 
Luc Vander Vennet - Van crisis naar trauma en terug
 
Vic Everaert - “Ik sta bijna op nul!” Logica van de crisis in een geval van verslaving
 
Glenn Strubbe - Tussen weten en letter
 
Anne Lysy en Florencia Shanahan - De ontbrekende partner
 
GETUIGENISSEN VAN CRISISMOMENTEN IN EN NA EEN ANALYSE
 
Hélène Bonnaud - Crisismomenten en aan-het-weten-verondersteld subject
 
Bruno de Halleux - Een val
 
INTERVIEW
 
De financiële crisis, beschouwd door Jacques-Alain Miller - Interview in Marianne
 
Het karnaval van de angsten - Interview met Jacques-Alain Miller in Le Point


BESTELLEN
 

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €15 + €5,35 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “publicaties”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!
 

 

Bestellen

Volg ons op

#