iNWiT 12

INHOUD

Geert Hoornaert – Editoriaal

JACQUES LACAN

Een hoofdstuk uit het Seminarie VI, Le désir et son interprétation
Er is geen Ander van de Ander (Les XVI van 8 april 1959)

JACQUES-ALAIN MILLERS LACANIAANSE ORIËNTATIE

Een inleiding tot Seminarie VI Het verlangen en de interpretatie ervan
Een bedenking over het Oedipuscomplex…en wat daaraan voorbij ligt

THEORIE: DE PARADOXEN VAN HET VERLANGEN

Jacques Borie – Het verlangen, het object en de Ander
Lieve Billiet - Verlangen en liefde voorbij de Oedipus
Philippe Lacadée - De ervaring van het verlangen en de mogelijke toevlucht daartoe
Pierre Naveau – Fantasma en wijzen van spreken
Erwin Jans – De tanden van Yorick
Philippe Hellebois – “Wat voor Hamlet als gif werkt, is het spreken van zijn vader”
Geert Hoornaert – Hamlet en de bestaanssmart

KLINIEK: DE ERVARING VAN HET VERLANGEN

Jean-François Lebrun – Van wat niet gezegd kan worden naar wat niet gezegd moet worden
Thomas Van Rumst – “Welkom in België”
Nathalie Laceur – Een wanorde teweeg brengen
Anne Beraud – Een last zijn voor de Ander
Ben Verzele – Finetuner

PASSE: VAN DE SUBJECTREPRESENTATIE NAAR DE BETEKENAAR ALLEEN
Anne Lysy – Zeggen, nog steeds
Anaëlle Lebovits-Quenehen – De boorden uittekenen van wat niet gezegd kan worden – Mijn onmenselijkheden

ACTUALITEIT

Autisme, evidence based practice en psychoanalyse – een interview met Ignaas Devisch


BESTELLEN

 

 

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €15 + €5,35 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “publicaties”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

 

Bestellen

Volg ons op

#