Kring Online 12

Editoriaal  Tom Lintacker


Lezingencyclus: Wat niet ophoudt zich te herhalen 

Alfredo Zenoni            Het reële van de herhaling

Boekvoorstelling: het bot van een kuur 

Geert Hoornaert          Phallus impudicus

World Association of Psychoanalysis: Woman does not exist 

Christiane Alberti           Argument: La femme n’existe pas

Marina Frangiadaki       De Moeder – dochter ravage, een versie van De Vrouw die niet bestaat?

Onderzoeksatelier: Fixatiepunten 

Stijn Vanheule             De één, het sinthoom en de stijl

PPaK Gent 
Lieve Billiet                 Seksualiteit: fixatie en ficties

Luc Vander Vennet    Kinderficties: Van de infantiele seksuele theorie overheen de mythe naar de kinderfixie

Joost Demuynck         Vrouwelijke homoseksualiteit of waartoe de subtiliteit van een lapsus kan leiden...

Sporen van het werkjaar 

Atelier Lacaniaanse kliniek 

Joachim Cauwe        Het enigma van de misdaad

Lacaniaanse politiek

Joost Demuynck       Why we fight

Download Kring Online 12

Volg ons op

#