VIA LACAN 5

EDITORIAAL

 

JACQUES LACAN

De psychoanalytische act. Verslag van het seminarie 1967-1968

 

JACQUES-ALAIN MILLER: ACT OF ONBEWUSTE

∑(x) 

De analyticus en zijn onbewuste

 

TAAK VAN DE ANALYSANT, ACT VAN DE ANALYTICUS

Abe Geldhof - Reflecties bij Lacans Verslag van het seminarie 1967-1968

Stijn Vanheule - Wat is een psychoanalytische act?

François Ansermet - De act of het onbewuste

 

DE ACT AAN HET BEGIN EN DOORHEEN EEN ANALYSE: DE VERKNOPING VAN DE VRAAG EN HET LIJDEN

Glenn Strubbe - Psychoanalyse op de tatami 

Alfredo Zenoni - De toegang via het symptoom

Anne Lysy - Van de act naar het symptoom

 

DE ACT AAN HET EINDE VAN EEN ANALYSE: DE ANALYTICUS ALS EFFECT VAN DE ACT

Véronique Voruz - Ons agalmatisch kapitaal

Anne Béraud - De amuur van de liefde

Florencia F.C. Shanahan - Ermee instemmen dat het gebeurt en passeert

 

NIEUWE VERLANGENS IN EEN TIJD VAN ONVERANTWOORDELIJKHEID

Geert Hoornaert - Act for Climate. Lacan en het flesje San Pellegrino

Gil Caroz - Het tijdperk van de onverantwoordelijkheid

Marie-Hélène Brousse - Democratieën zonder vaders

Alexandre Stevens - De instelling vanuit de vrouwelijke logica

Luc Vander Vennet - YOUTH. Verlangen versus passage à l’acte

 

BESTELLEN

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €25 + €7,15 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “Via Lacan 5”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!

 

 

 

 

Bestellen

Volg ons op

#