VIA LACAN Extra: “DE POLITIEK VAN DE DINGEN” (J.-C. MILNER)

INHOUD

Sinds de XIXde eeuw is men het er in elk geval over eens: het bestuur van sprekende wezens is duidelijk een zaak die veel te ernstig is om aan sprekende wezens toe te vertrouwen. Beter zou zijn haar toe te vertrouwen aan de dingen. Die besturen zich immers helemaal alleen; waarom zouden ze dan ook niet de mens besturen? De meest wijze politicus zou dan degene zijn die uitlegt wat de dingen willen; de meest ernstige expert zou zich beperken tot het vertalen van wat de dingen in stilte zeggen; de meest beloftevolle strategie zou de bereidwillige transformatie van mensen in dingen op haar programma hebben staan.

Eén woord vat deze overtuigingen samen: evaluatie. Dit was lang een onschuldige term, maar vandaag verwijst hij naar een geheel van nieuwe en bedreigende praktijken. Voor elke fase ontwikkelt de evaluatie specifieke procedures waarmee ze het absolute bestuur door de dingen kan installeren. Ze grijpt de mens niet alleen in zijn externe activiteiten – het evalueren van gedragingen, resultaten, realisaties – maar ze pretendeert ook te kunnen peilen tot in het diepste van het intieme leven. Vandaag bereidt men zich voor om subjecten te evalueren als subjecten. Om hen voorgoed te brandmerken met de stempel van het inerte. Op veel radicalere wijze dan bij zijn voorgangers het geval was, is de mens van de evaluatie tot ding verworden, het laatste der dingen, het meest passieve ook, een speelbal in handen van de krachten die zich aandienen.

Het gaat hier om de politiek van de komende eeuw.


Jean-Claude Milner (1941) is filosoof en linguïst, woonachtig te Parijs. Hij is emeritus professor
linguïstiek aan de Université Paris VII.


In 1960 werd hij toegelaten tot de École Normale Supérieure waar hij de seminaries volgde van Louis Althusser, Roland Barthes en Jacques Lacan. Tijdens die jaren raakte hij bevriend met Jacques-Alain Miller, die eveneens leerling was aan de ENS, en richtte samen met hem in 1966 de invloedrijke ‘Cahiers pour l’analyse’ op. Nadien studeerde Milner aan het Massachusetts Institute of Technology. Daar werkte hij aan de zijde van Noam Chomsky en Roman Jacobson.

Jean-Claude Milner is een inspirerend denker met een indrukwekkend oeuvre dat zich uitstrekt over verschillende disciplines, waaronder continentale en Anglo-Amerikaanse filosofie, politiek, linguïstiek en psychoanalyse. Verscheidene werken werden naar het Engels, het Spaans, het Italiaans en nu ook het Nederlands vertaald.

 

 


BESTELLEN

 

 

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €12 + €4,29 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “De politiek van de dingen”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!

 

 

 

 

 

Bestellen

Volg ons op

#