VIA LACAN 2

INHOUDSTAFEL
 
Peter Decuyper – Editoriaal
 
Jacques Lacan
 
      Jacques Lacan – Het freudiaanse onbewuste en het onze
 
      Jacques Lacan – Van het onbewuste naar het reële
 
Jacques-Alain Millers lacaniaanse oriëntatie
 
      Jacques-Alain Miller – "Van het onbewuste naar het reële";: een interpretatie
 
Sigmund Freud, de droom en het onzegbare
 
      Bernard Seynhaeve – De injectie van Irma.  Een passe-droom van Freud
 
      Anne Lysy – De ‘navel’ van de droom
 
Het onbewuste en het einde van een analyse
 
      Luc Vander Vennet – Over de eindige en oneindige analyse
 
      Daniel Pasqualin – Rood zien: uitgelezen stukken
 
      Dominique Holvoet – Wat rest er nog van het onbewuste op het einde van een analyse?
 
Casuïstiek
 
      Patrick Monribot – De mogelijkheid van het onbewuste
 
      Céline Danloy – Camille, uniek in zijn genre
 
      Ben Verzele – Van de achtervolging naar de "clash"
 
      Glenn Strubbe – Als 1 + 1 geen 3 meer is. Over het symptoom als noodzakelijke derde
 
      Pamela King – Kylene, de "echtopstaande"

Identiteit en segregatie
 
      Lieve Billiet – Modaliteiten van het Boven-Ik
 
      Clotilde Leguil – Illusie van het ‘wij’, waarheid van het ‘ik’
 
      Naar een lacaniaanse benadering van de identiteit
 
      Anaëlle Lebovits-Quenehen – De segregatie en haar ondermijning
 
      Dominique Holvoet – Het gebeurt dicht "bij ons" …
 
      Els Van Compernolle - Le Pen glijdt tussen de betekenaars
 
      Erik Mertens – Vlaamse hutsepot
 
      Geert Hoornaert – Kunstlong, snel, snel!
 
Een uitvinding in het veld van de kunst
 
      Luc Vander Vennet – Mommy van Xavier Dolan.  Een hyperactieve film


BESTELLEN

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €25 + €7,15 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “Via Lacan 2”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!


 

 

Bestellen

Volg ons op

#