VIA LACAN 2

INHOUDSTAFEL

Peter Decuyper – Editoriaal

Jacques Lacan

      Jacques Lacan – Het freudiaanse onbewuste en het onze

      Jacques Lacan – Van het onbewuste naar het reële

Jacques-Alain Millers lacaniaanse oriëntatie

      Jacques-Alain Miller – "Van het onbewuste naar het reële";: een interpretatie

Sigmund Freud, de droom en het onzegbare

      Bernard Seynhaeve – De injectie van Irma.  Een passe-droom van Freud

      Anne Lysy – De ‘navel’ van de droom

Het onbewuste en het einde van een analyse

      Luc Vander Vennet – Over de eindige en oneindige analyse

      Daniel Pasqualin – Rood zien: uitgelezen stukken

      Dominique Holvoet – Wat rest er nog van het onbewuste op het einde van een analyse?

Casuïstiek

      Patrick Monribot – De mogelijkheid van het onbewuste

      Céline Danloy – Camille, uniek in zijn genre

      Ben Verzele – Van de achtervolging naar de "clash"

      Glenn Strubbe – Als 1 + 1 geen 3 meer is. Over het symptoom als noodzakelijke derde

      Pamela King – Kylene, de "echtopstaande"

Identiteit en segregatie

      Lieve Billiet – Modaliteiten van het Boven-Ik

      Clotilde Leguil – Illusie van het ‘wij’, waarheid van het ‘ik’

      Naar een lacaniaanse benadering van de identiteit

      Anaëlle Lebovits-Quenehen – De segregatie en haar ondermijning

      Dominique Holvoet – Het gebeurt dicht "bij ons" …

      Els Van Compernolle - Le Pen glijdt tussen de betekenaars

      Erik Mertens – Vlaamse hutsepot

      Geert Hoornaert – Kunstlong, snel, snel!

Een uitvinding in het veld van de kunst

      Luc Vander Vennet – Mommy van Xavier Dolan.  Een hyperactieve film


BESTELLEN

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €25 + €4,90 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “publicaties”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!
Bestellen

Volg ons op

#