VIA LACAN 1

Inhoudstafel

 

 

Nathalie Laceur – Voorwoord

 

 

Glenn Strubbe – Editoriaal
 
Jacques Lacan
 
De door het discours gegrepen lichamen [Seminarie XIX]
 
De inslag van de taal op het lichaam
 
Jacques-Alain Miller – Het onbewuste en het sprekende lichaam
Lieve Billiet – Het lichaam in alle staten
 
Tussen terreur en creatie
 
Kliniek
 
Véronique Voruz – Psychoanalytisch kompas in een wereld zonder coördinaten
Monique Kusnierek – De pottenbakster
Jonathan Leroy – Is er een piloot in het vliegtuig?
De vorming van de analyticus
Véronique Voruz – Een ogenverhaal
Véronique Voruz en Anne Lysy – Conversatie naar aanleiding van Een ogenverhaal
 
Cultuur
 
Geert Hoornaert – Jeroen Brouwers en de verkeerdverbondenheid
Luc vander Vennet – De inslag en het merkteken. Over de hedendaagse feminisering van de tatoeage
 
Actuele maatschappelijke impasses
 
Éric Laurent – Het racisme 2.0
Franck Rollier – Het melancholische programma van het jihadisme
Geert Hoornaert – Euthanasie en ondraaglijk psychisch lijden   
 

 

 

 

 

BESTELLEN
 
Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €25 + €7,15 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “Via Lacan1”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 


Veel leesplezier!

 

Bestellen

DOWNLOAD Editoriaal

Volg ons op

#