VIA LACAN 1

Inhoudstafel

Nathalie Laceur – Voorwoord
Glenn Strubbe – Editoriaal

Jacques Lacan

De door het discours gegrepen lichamen [Seminarie XIX]

De inslag van de taal op het lichaam

Jacques-Alain Miller – Het onbewuste en het sprekende lichaam
Lieve Billiet – Het lichaam in alle staten

Tussen terreur en creatie

Kliniek

Véronique Voruz – Psychoanalytisch kompas in een wereld zonder coördinaten
Monique Kusnierek – De pottenbakster
Jonathan Leroy – Is er een piloot in het vliegtuig?
De vorming van de analyticus
Véronique Voruz – Een ogenverhaal
Véronique Voruz en Anne Lysy – Conversatie naar aanleiding van Een ogenverhaal

Cultuur

Geert Hoornaert – Jeroen Brouwers en de verkeerdverbondenheid
Luc vander Vennet – De inslag en het merkteken. Over de hedendaagse feminisering van de tatoeage

Actuele maatschappelijke impasses

Éric Laurent – Het racisme 2.0
Franck Rollier – Het melancholische programma van het jihadisme
Geert Hoornaert – Euthanasie en ondraaglijk psychisch lijden   

BESTELLEN

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €25 + €4,90 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “publicaties”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 


Veel leesplezier!


Bestellen

DOWNLOAD Editoriaal

Volg ons op

#