iNWiT 7

INHOUD

 • Lieve Billiet - Editoriaal

JACQUES LACAN

 • Twee hoofdstukken uit het Seminarie XX Encore
 • VI God en het genot van 'De' vrouw
 • VII Een zliefdesbrief

JACQUES-ALAIN MILLERS LACANIAANSE ORIËNTATIE

 • Over de semblants in de relatie tussen de seksen

KLINIEK VAN DE FALLUS: OVER EN ROND DE TEKST PROPOS DIRECTIFS POUR UN CONGRES SUR LA SEXUALITE FEMININE

 • Lieven Jonckheere - Situering van Lacans Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine
 • Luc Vander Vennet - Vrouwelijk masochisme
 • Els Van Compernolle en Lieven Jonckheere - Over Joan Rivière's Vrouwelijkheid als een maskerade
 • Lieve Billiet - Over Lacans La signification du phallus

VOORBIJ DE FALLUS

 • Rose-Paule Vinciguerra - Dochter, moeder, vrouw
 • Pierre Naveau - De vrouw en haar ziel
 • Réginald Blanchet - De schaduw van het vrouwelijke in de hysterie

DE SEMBLANT EN DE MODERNITEIT

 • Eric Laurent - Semblants en sinthoom
 • Gil Caroz- Het bestuur en het vrouwelijke
 • Geert Hoornaert - De vrouwelijke homoseksualiteit in de XXIste eeuw: een poging tot situering

PASSE: VROUWELIJKE POSITIE EN POSITIE VAN DE ANALYTICUS

 • Anne Lysy - 'Het moet nu maar eens'
 • Patricia Bosquin-Caroz - Een 'a-moureuse'
 • Lieve Billiet, Geert Hoornaert, Lieven Jonckheere, Anne Lysy, Luc Vander Vennet en enkele anderen - Verslag van de lectuur van drie getuigenissen. Vragen en opmerkingen aan Patricia Bosquin-Caroz
 • Patricia Bosquin-Caroz - Koppel vormen

DE VROUWELIJKHEID: FREUD & LACAN ANALYTICUS

 • Interview met Margarethe Lutz - 'Hij heeft zeer veel geglimlacht.'
 • Brief van Lacan aan Marie van de Drie-eenheid
 • Jacques-Alain Miller - Marie van de Drie-eenheid


BESTELLEN

 

Gelieve uw gegevens in te vullen, te verzenden en het juiste bedrag €15 + €5,35 portkosten te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “publicaties”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!

 

 

 

 

Bestellen

Volg ons op

#