iNWiT 13

INHOUD

Peter Decuyper – Editoriaal

JACQUES LACAN

De Derde

Jacques Lacan – 1974 – Interview in Panorama

JACQUES-ALAIN MILLERS LACANIAANSE ORIËNTATIE

Pure psychoanalyse, toegepaste psychoanalyse en psychotherapie

Het reële is zonder wet


CRISIS VAN HET SYMBOLISCHE, BARST IN HET IMAGINAIRE, 

MANIFESTATIE VAN HET REËLE 

Gil Caroz - Crisismomenten

Dominique Holvoet - Symptomen van crisis, crisis van het symptoom

Frank Rollier - Wanneer de crisis doet ontwaken

Yves Vanderveken - Crisis, trauma en subjectieve beslissing

Guy Briole - Het trauma, paradigma van de crisis

Miquel Bassols - Klinische effecten van de financiële crisis

Geert Hoornaert - In Flanders Fields … Oorlog in crisis

SUBJECTIEVE CRISIS EN HAAR BEHANDELING IN DE KLINISCHE PRAKTIJK

Luc Vander Vennet - Van crisis naar trauma en terug

Vic Everaert - “Ik sta bijna op nul!” Logica van de crisis in een geval van verslaving

Glenn Strubbe - Tussen weten en letter

Anne Lysy en Florencia Shanahan - De ontbrekende partner

GETUIGENISSEN VAN CRISISMOMENTEN IN EN NA EEN ANALYSE

Hélène Bonnaud - Crisismomenten en aan-het-weten-verondersteld subject

Bruno de Halleux - Een val

INTERVIEW

De financiële crisis, beschouwd door Jacques-Alain Miller - Interview in Marianne

Het karnaval van de angsten - Interview met Jacques-Alain Miller in Le Point


BESTELLEN

Gelieve uw gegevens in te vullen en te verzenden. Daarna wordt u verzocht het juiste bedrag€25 + €4,20 portkosten (België) of + €13,60 (Europa)   te betalen op het rekeningnummer van de Kring voor Psychoanalyse: IBAN BE94 3800 1991 8114 (BIC BBRUBEBB). Vermelding: “publicaties”. Na ontvangst wordt de bestelde publicatie u zo snel mogelijk per post toegestuurd. 

Veel leesplezier!Bestellen

Volg ons op

#