KARTELAVONDWe zijn ruim halverwege het werkjaar. De kartels die binnen en rond de NLS gevormd zijn, lopen op volle toeren. Ondertussen komt het Congres van de NLS dichterbij. Een aantal mensen is ook nog op zoek naar een kartel waarbij ze kunnen aansluiten of zoeken ze nog mensen om een nieuw kartel mee te vormen. Redenen te over om samen te komen.

Op 26 maart organiseren we een kartelavond waarop we elkaar over de kartels heen kunnen ontmoeten. Bovendien gaan we die avond onder de vorm van een uitgebreid one evening stand kartel werken rond het thema van de NLS, dat het werkthema van sommige kartels uitmaakt.

'Overdracht in al haar aspecten – wild, politiek, psychoanalytisch', zo luidt het werkthema van de NLS dit jaar. We onderzoeken de overdracht, ook buiten de grenzen van wat er tussen een analysant en een analyticus in een analyse gebeurt, ook al vormt de analyse en de psychoanalytische overdracht steeds de vruchtbare bodem van wat de psychoanalyse over de maatschappij te zeggen heeft. Het is vanuit de kliniek dat de psychoanalyse een unieke stem laat horen en een meerwaarde kan vormen binnen het sociale veld.

Het centrale concept van de avond zal op 26 maart de identificatie zijn. We zullen twee teksten lezen waarin dit concept centraal staat. De eerste tekst is hoofdstuk VII uit Freuds 'Massapsychologie en Ik-analyse', waarin Freud de identificatie onderzoekt binnen de sociale context waarin hij leefde en werkte. Dat is niet deze waarin wij vandaag leven en werken. In het werkjaar 1996-1997 gaf Jacques-Alain Miller samen met Éric Laurent een seminarie onder de titel 'L'Autre qui n'existe pas et ses comités d'éthique'. Daarin stelt hij dat de identificatie sinds eind vorige eeuw niet meer hetzelfde statuut heeft als in Freuds tijd, hetgeen verregaande gevolgen heeft, zowel binnen als buiten de analytische kuur. Hoe dit precies zit en wat we eruit kunnen leren, is de vraag die we ons op 26 maart zullen stellen.

De referenties van de twee teksten zijn de volgende:

S. Freud (2006 [1921]), 'De identificatie', in: Massapsychologie en Ik-analyse, Werken 8, Boom, Amsterdam, p. 257-262. (Online te vinden via deze link: https://service.ubib.eur.nl/dbanken/freud/pdf/Freud,%20Werken,%20Deel%208.pdf)

J. Miller & É. Laurent (1996-1997), L'Autre qui n'existe pas et ses comintés d'éthique, onuitgegeven, p. 17-24, 39-41 en 48-57. (Online te vinden via deze link:
http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2016/01/1998-1999-LAutre-qui-nexiste-pas-et-ses-comités-d...)


Tot dan!


Glenn Strubbe
Kartelverantwoordelijke van de Kring


PRAKTISCH


Aanvang om 21u
Deelname is kosteloos
Inschrijven per mail: glenn.strubbe@gmail.com

Volg ons op

#